11/09/1627, 8

11/09/1627, 8

8 De volgende personen is op een binnenlands paspoort de volgende uitvoer toegestaan: Pieter Adriaenssen Oosdijck zes paarden naar Goes; Arien Janssen twee merries naar Aalst in de Bommelerwaard; Andries Joosten, burgemeester van Steenbergen, één ruinpaard naar Steenbergen.
De volgende personen is tegen Bosch' licent uitvoer van paarden toegestaan volgens het hoogste tarief: Bastiaen Ariaens, Truicken Wouters en Catalijn Huijbrechts naar Besoijen; secretaris Jan Thomassen, Jan Aertsen, Willem Huigen, Thonis Michiels, Gerart Jans, Adriaen Michiels, Jan Hugen en Magdaleen Cornelis ieder twee merries naar Waspik.