11/09/1627, 1

11/09/1627, 1

1 HHM verlenen commissie vanwege de nominatie door de Staten van Overijssel d.d. 15 april van Hendrick van Marckel, burgemeester van Deventer, als raad ter Admiraliteit te Amsterdam . Van Marckel legt de eed af.