11/09/1627, 10

11/09/1627, 10

10 De RvS adviseert over het op 7 juli ingediende rekest van commandant Quirijn de Blau. Vanwege zijn extraordinaris diensten, moeite en onkosten wegens zijn commando in de afgelopen drie jaar, evenals in de jaren daarvoor, zou hem voor elk jaar 400 gld. mogen worden gegeven.
HHM geven hem 1.000 gld. voor de afgelopen drie jaar.