11/09/1627, 12

11/09/1627, 12

12 De kooplieden op Frankrijk verzoeken een konvooischip om naar Dover te gaan tot terugverovering van de boeiers. Verder willen zij dat de oorlogsschepen die koopvaarders begeleiden, wordt gelast hen tegen de Engelsen te verdedigen.
De heren van Holland hebben het rekest meegenomen.