11/09/1627, 13

11/09/1627, 13

13 Opnieuw is voorgesteld de Admiraliteiten zo spoedig mogelijk van 100.000 gld. te voorzien wegens hun extraordinaris equipage.
De heren van Holland en Zeeland beloven hun quote op te brengen. De andere provincies verklaren echter geen ander middel te zien dan het geld te lenen, aangezien het geld anders niet snel genoeg uit de provincies zal kunnen komen.
De heren van Holland is verzocht hun krediet ter beschikking te stellen en hun principalen hierover in te lichten.