11/09/1627, 14

11/09/1627, 14

14 De Admiraliteit te Rotterdam vraagt opnieuw om tienduizend pond buskruit.
HHM verzoeken de heren van Holland de Admiraliteit hieraan te helpen, in aftrek van haar aandeel in het subsidie van 100.000 gld.