11/09/1627, 15

11/09/1627, 15

15 Resident Vosbergen heeft betaling verzocht van het subsidie aan de koning van Denemarken.
De heren van Holland houden de kwestie in beraad.