11/09/1627, 2

11/09/1627, 2

2 HHM verstrekken een betalingsopdracht vanwege de declaratie van Vosbergen voor een reis naar het leger à 29 gld. 13 st. en een in 1626 gemaakte reis naar Rotterdam à 10 gld.