11/09/1627, 3

11/09/1627, 3

3 Berckel adviseert d.d. 6 sept. op het rekest van Nicolaes Parmentier, geweldige provoost te Sluis. De door hem gevraagde bedragen voor de gevangenen zijn verrekend met de Staten van Zeeland , die deze aan hem moeten betalen. Parmentiers verdere aanspraken op vergoeding van het opsluiten en de schade moeten echter door het land worden betaald omdat deze quid pro quo door de vijand worden vergoed.
HHM vragen Berckel te adviseren wat de suppliant in redelijkheid moet worden gegeven.