11/09/1627, 6

11/09/1627, 6

6 De burgemeesters en regeerders van Eindhoven en Strijen verzoeken twaalf slijpstenen naar Weert te mogen vervoeren. Herman Luiten en Wynant Janssen verzoeken twintig balen Spaanse wol naar diezelfde plaats te mogen brengen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.