11/09/1627, 7

11/09/1627, 7

7 HHM lezen een rekest van Cornelis Harmanssen Valckenaer, andere plateelbakkers uit Delft en ook de de plateelbakkers van onder meer Rotterdam, Leiden, Haarlem en Amsterdam. Zij zetten uitvoerig uiteen waarom het op 23 aug. verleende octrooi aan Cornelis van der Graeff wegens het ontginnen en verkopen van pottenbakkersaarde niet moet worden afgegeven.
HHM geven het rekest voor commentaar aan Van der Graeff.