12/09/1627, 1

12/09/1627, 1

1 Vosbergen bericht dat abt Escalia heeft aangenomen aan de hertog te schrijven ten gunste van de geloofsgenoten in Savoye. Hij twijfelt er niet aan dat aan de voorgenomen vervolging een einde zal komen.
HHM bedanken Vosbergen en zullen tevens zelf een brief met hetzelfde oogmerk aan de hertog schrijven.