12/09/1627, 3

12/09/1627, 3

3 HHM lezen de gisteren door Carleton geschreven brief met zijn propositie van 10 september. 1
Carleton bericht aan de koning te hebben geschreven over de negen boeiers van de Admiraliteit te Amsterdam . Hij waarschuwt dat de kooplieden geen genoegdoening zullen krijgen wanneer zij aan de Fransen schepen willen verkopen.

1 De in het Frans gestelde propositie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in het Frans en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 548-553/folio I, 742-744.