13/09/1627, 2

13/09/1627, 2

2 De volgende personen is tegen betaling van Bosch' licent de uitvoer van paarden toegestaan: Adriaen Delissen en Corstiaen Adriaenssen ieder twee merries naar Baardwijk; Jan Matthyssen zeven koeien, twee merries en een ruinpaard naar Besoijen; Gerrit Matthijssen een ruinpaard en twee merries naar Besoijen; Adriaen Gerritsen en Gerrit Aertsen, Jan Thonissen en Jasper Ariaenssen ieder twee merries; Anthonis Aertsen een ruinpaard en Pieter Hermanssen en Jan Pieter ieder een merrie; Gerrit Wouters, Pieter Hendrix en Lambert Crijnen ieder twee merries naar Sprang; Lenert Janssen, Willem Janssen, Joost Lambertsen, Adriaen Willemsen en Lambert Janssen ieder twee merries naar Wijk; Jan Jacobs, Gerrit Laureissen en Cornelis Pieter Deist ieder twee merries en Cornelis Adriaen Teunen één merrie naar Zevenbergen; Claes Hendrixen twee merries naar Drongelen; naar de abdij van Berne twee merries; Stoffel Janssen buiten Bergen op Zoom twee merries.
Cornelis Lopsche, majoor van Tholen, en David Jan Meeren, wonend in Zuid-Beveland, is ieder op een binnenlands paspoort de uitvoer van twee paarden toegestaan; brouwer Augustijn Nuyens en Pieter Sys, boer te Bergen op Zoom, eveneens twee paarden.
Wallenstein mag onder de hem op 18 juni verleende veertig paarden zes hengsten uitvoeren.