13/09/1627, 5

13/09/1627, 5

5 In een memorie vraagt de ambassadeur van Frankrijk om een besluit ten aanzien van zijn propositie van 30 aug. inzake twintig schepen en verlof van kapitein Menillet volgens een eerdere brief van de koning.
HHM houden de kwestie van de schepen nog in beraad. Het verlof voor Menillet wordt geweigerd conform eerdere resoluties over absente officieren.