13/09/1627, 10

13/09/1627, 10

10 De Bie bericht dat het door Carleton overhandigde boekje van Daniele de Viduis vol staat met ongerijmdheden, belediging van het kerkelijk bestuur van Engeland en smaad.
HHM besluiten het bij plakkaat te verbieden. Ondanks verzoek hiertoe van Carleton zal de auteur echter niet worden aangehouden.