13/09/1627, 15

13/09/1627, 15

15 Willem van Renesse, heer van Malle, verzoekt vrijlating van zijn schout, die vanwege retorsie gevangenzit in Bergen op Zoom over de kwestie van de Twentse gevangenen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.