13/09/1627, 17

13/09/1627, 17

17 De RvS adviseert op de op 7 sept. ontvangen brief van kapitein Calslagen. Om de uitvoer van de paarden tegen de plakkaten van het land te beletten, zouden de Admiraliteiten ernstig dienen te worden gemaand erop toe te zien dat de commandanten, licentmeesters, cherchers en andere officieren zich behoorlijk kwijten van hun taken.
HHM nemen dit advies over.