13/09/1627, 18

13/09/1627, 18

18 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft dat de Kamer van de WIC op kosten van het land drie oorlogsschepen zal uitrusten: twee van 260 last en één van 180 last.