13/09/1627, 19

13/09/1627, 19

19 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt kopie van een op 10 sept. aan haar geschreven brief van kapitein Lieffhebber. De vijand is met zeventien schepen Duinkerke binnengelopen, waarmee de redenen voor de extraordinaris uitrusting zijn vervallen.
HHM schrijven de Admiraliteiten de Kamers van de WIC te bedanken voor de toezegging het land met enkele schepen bij te staan. Zij dienen echter met de equipage door te gaan en de schepen naar de kust te sturen, om die daar te laten kruisen wegens het andere deel van de Duinkerkers dat nog in zee is. De Admiraliteiten zal tevens worden geschreven de voor konvooi van de visserij bestemde schepen opnieuw met de buizen in zee te laten gaan, opdat de nering wordt hersteld.