13/09/1627, 6

13/09/1627, 6

6 De RvS heeft, in plaats van twee heren uit zijn midden te sturen voor de bezending naar Zeeland, de provincies per brief gemaand wegens de consenten.
HHM vinden dit onvoldoende, zodat de Raad alsnog twee personen uit zijn midden moet afvaardigen om daarnaartoe te gaan. Secretaris Huigens heeft dit overgebracht.