13/09/1627, 8

13/09/1627, 8

8 De gecommitteerden inzake Jan Etterssen doen verslag van de stand van zaken.
HHM verzoeken hun nog nader te proberen de kwestie te schikken.