14/09/1627, 14

14/09/1627, 14

14 De RvS adviseert d.d. 11 sept. over de op 6 sept. ingediende memorie van burgemeester Berckel inzake zijn afrekening met Kesselaer betreffende de uitwisseling van gevangenen.
HHM besluiten op het eerste punt dat Berckel zelf dient te schrijven aan de Admiraliteit in Zeeland , teneinde de te hoge rekeningen aan te passen van de in Vlissingen gevangen gehouden Don Diego de Noconde.
Inzake het tweede punt zal het land de 325 gld. betalen. Dit bedrag heeft Herman Tielmanssen uit Dordrecht aan de soldaten van Nijmegen betaald wegens rantsoen van twee gevangen monniken.
Inzake het derde punt zal de door Anthonie Rougemont teveel in rekening gebrachte 283 gld. 1 st. worden teruggegeven, op voorwaarde dat hetgeen de staatse soldaten teveel hebben moeten betalen te Blankenberge ook wordt gerestitueerd.
Inzake het vierde punt wordt bepaald dat de gevangenen te Nijmegen en de stadhouder van Boxtel in Heusden eveneens zullen worden vrijgelaten. Hiervan hangt immers de vrijlating af van de gevangenen uit Gelderland die in 's- Hertogenbosch worden vastgehouden.
Inzake het vijfde punt mogen de vrienden van de gevangenen in Spanje een bekwaam persoon aanwijzen om vrijlating van de gevangenen aldaar te regelen. Dit opdat het land hiervoor geen kosten hoeft te dragen.