15/09/1627, 5

15/09/1627, 5

5 Carleton verschijnt ter vergadering met een antwoord1 van de koning d.d. Woodstock 6 aug. op de brief van HHM d.d. 11 juli. Z.M. kan zelf geen opening bieden tot het schikken van de geschillen, omdat hij als eerste is beledigd. Ook kan die niet komen van de Republiek, omdat die te nauw met hem is verbonden. Indien de Franse koning echter zelf of via de Staten-Generaal een schikkingsvoorstel wil doen, dan zal hij zijn genegenheid tot het algemeen welzijn en voortbestaan van "Duitsland" tonen. De ambassadeur heeft nog enkele punten, die hij belooft schriftelijk in te dienen.
Hij overhandigt opnieuw schriftelijk zijn eerder gedane propositie, met enige aanvulling betreffende het terugroepen van generaal Coenen.

1 De in het Frans gestelde brief van de koning is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 554-555/folio I, 744-745.