15/09/1627, 1

15/09/1627, 1

1 De Admiraliteit in het Noorderkwartier nomineert per brief Hendrick Scharff en de huidige controleur Hendrick Sticke voor het vacante ambt van konvooimeester in Deventer.
HHM stellen een beslissing nog uit.