15/09/1627, 2

15/09/1627, 2

2 Het afgelopen zaterdag ingediende rekst van de op Frankrijk handelende kooplieden van Amsterdam is nader overwogen.
HHM schrijven de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland . Zij moeten degene die de supplianten naar Dover willen sturen om het ontslag van de schepen voor te zijn, aan boord laten nemen in een van de naar de kust van Vlaanderen vertrekkende schepen en hem in Dover aan land zetten. Hij zal tevens open brieven aan de Admiraliteit in Engeland en aan Joachimi meekrijgen om het afladen van de schepen te voorkomen. De Admiraliteiten zal worden geschreven de koopvaarders met zoveel mogelijk konvooiers te laten begeleiden.
Het andere verzoek, de konvooiers te gelasten hun schepen te verdedigen tegen aanvallen van Engelsen, wordt met de RvS besproken, die ter vergadering is ontboden. Op zijn advies is overeengekomen dat het aan alle soevereine regeringen vrij staat hun onderdanen te verdedigen tegen vriend en vijand. Dienovereenkomstig zal aan de Admiraliteiten worden geschreven hun konvooiers te gelasten de schepen die zij begeleiden te beschermen tegen eenieder die hen wil beschadigen, ongeacht vriend of vijand. De vrienden zullen echter van tevoren worden gemaand hun agressie te stoppen, voor zover dit zonder nadelige gevolgen voor de bescherming van de schepen kan. Indien zij hier niet van af willen zien, dan zal men zich verdedigen zoals het hoort volgens het volkenrecht. Z.Exc. zal deze resolutie worden meegedeeld, evenals de commandeur op de kust opdat hij deze kan nakomen.