15/09/1627, 3

15/09/1627, 3

3 Een uit het Poolse leger geschreven brief van de gezanten in Polen d.d. 20 aug. behoeft geen resolutie.