15/09/1627, 4

15/09/1627, 4

4 Santen en Colster, raden ter Admiraliteit van Rotterdam, verschijnen ter vergadering. Zij hebben door de Admiraliteit ingewonnen informatie meegenomen van drie matrozen die op het schip van de vice-commandant van de visserij zij geweest. Daaruit blijkt dat de oorlogsschepen zich onlangs in gevecht met de vijand niet hebben geweerd.
HHM gelasten de commandeur op de kust om Toenis Lieffhebber en Romer met hun officieren op behoorlijke wijze te interneren en naar Rotterdam te sturen. Tevens zullen hun schepen in bewaring worden gesteld. De Admiraliteit te Amsterdam zal worden geschreven Tonis Florissen aan te houden en de magistraat van Enkhuizen de door hem uitgeruste Jonge Jesse tevens in bewaring te stellen en de officieren te ondervragen wat zij hebben ondernomen. Hun zal kopie worden gestuurd van de informatie voor wederhoor. Zij dienen alle informatie aan HHM te sturen, zodat hierop nader kan worden besloten.