16/09/1627, 2

16/09/1627, 2

2 Z.Exc. schrijft d.d. 13 sept. vanuit het leger akkoord te gaan dat de oorlogsschepen gezamenlijk op zoek gaan naar de vijand. Hij kan echter geen musketiers missen omdat er reeds vierhonderd op de vloot zijn.
Nobel, teruggekeerd uit het leger, doet mondeling van hetzelfde verslag. Daarnaast vertelt hij dat Z.Exc. het geenszins raadzaam acht de waardgelders af te danken, zolang de vijand ter been is en omtrent Bergen op Zoom bij Zandvliet en op het Hoogerwerf iets wil ondernemen.
HHM besluiten de kwestie ter zee hierbij te laten maar inzake de waardgelders nader te overleggen. Nobel wordt bedankt voor zijn moeite.