16/09/1627, 12

16/09/1627, 12

12 Ter Cuilen meldt dat de Staten van Overijssel , na het rapport over de conferentie te Roosendaal, akkoord zijn HHM te verzoeken hen in het politieke en religieuze bestuur van Twente te handhaven. Zij achten het echter raadzaam verdere uitvoering uit te stellen tot 9 okt., wanneer de sauvegardes zullen vervallen. Vanaf dan zouden de schouten en geestelijken uit de sauvegardes van het kwartier van Antwerpen dienen te worden gelaten, met toevoeging dat dit gebeurt omdat de vijand hezelfde doet in Twente.
Omdat de RvS zijn advies in de kwestie van retorsie heeft geschorst totdat de Staten van Overijssel dit punt nader hebben bekeken, moet Ter Cuilen deze propositie tevens aan de Raad geven. Als hij dit heeft gedaan en rapport heeft uitgebracht, zal de Raad instemmen met het uitstel tot 9 oktober. Berckel zal Marquette hiervan berichten.