16/09/1627, 14

16/09/1627, 14

14 Mibaise bericht d.d. 10 sept. dat op 8 sept. onder het fort in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] de veertien schepen uit de Golf van Biskaje zijn aangekomen met drie door hen veroverde schepen.
Behoeft geen resolutie.