17/09/1627, 3

17/09/1627, 3

3 De conceptbrief aan de hertog van Savoye ten gunste van de geloofsgenoten van Piemonte is gelezen en akkoord bevonden.