17/09/1627, 15

17/09/1627, 15

15 HHM nemen nog geen besluit over het verzoek van Christoffel van Breskes de in hun bezit zijnde kist met brieven en papieren van resident Sticke te mogen hebben.
Wel zal de griffier uit de kist een obligatie van 100.000 gld. halen en aan de suppliant overhandigen. Deze obligatie heeft de keurvorst van Brandenburg op 24 feb. 1615 ten behoeve van Diderich Sticke en Pieter Hoeffiser gepasseerd en had moeten worden ingetrokken.