18/09/1627, 10

18/09/1627, 10

10 President en raden van de Hoge Raad nomineren d.d. 17 sept. mr. Pauwels van Asperen, mr. Jacob Coren en mr. Leonart Casenbroot, raden in de Hoge Raad, en Hendrick Rosa, Reynier van Persijn, Joan Oom van Wyngarden en Joan Loenius, raden in het Hof van Holland, als rechters in de kwestie Amboina [Ambon] wegens de daar door dienaren van de VOC gehouden procedures en executies.