20/09/1627, 1

20/09/1627, 1

1 1 De gecommitteerde heren berichten over de proposities van de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland en de antwoorden van de Franse en Engelse koningen op de brief van HHM van 11 juli aangaande de geschillen tussen beide kronen. Hoofdzakelijk gaat de kwestie over twee punten:
Het eerste punt betreft het door HHM te geven antwoord op het door Carleton gedane verzoek om de vier hier uitgeruste schepen voor de Franse koning niet te laten uitvoeren. Hierbij moet in overweging worden genomen dat de koning de schepen langdurig heeft laten uitrusten, met medeweten en zonder tegenspraak van HHM. Hiertoe zijn geld, bemanning om de schepen weg te voeren en al het andere naar de Republiek gezonden. De schepen kunnen dus niet hier worden gehouden, tenzij HHM alle kosten betalen. Bovendien zal de Franse koning de schuld van een eventueel verlies van Saint-Martin-de-Ré dan aan HHM geven omdat zij zijn schepen zouden hebben opgehouden, die hij tot ontzet van deze plaats wilde inzetten. Als in het tegengestelde geval de Engelse koning Saint-Martin-de-Ré niet verovert, zal dit worden geweten aan HHM, die de schepen voor het ontzet hebben laten uitvaren. Dit alles in overweging genomen, kan men de beide ambassadeurs beter geen definitieve resolutie geven en moet het antwoord met gepaste middelen vertraagd worden. Intussen moet een betrouwbaar persoon naar de ligplaatsen van de schepen gestuurd worden om zich nauwkeurig te informeren wanneer de schepen gereed zullen zijn om zee te kiezen.
Het tweede punt betreft de verder te nemen maatregelen om de belangrijkste geschillen tussen Frankrijk en Engeland te verhelpen. Hiertoe zouden gezantschappen naar beide koningen zich moeten inzetten.
Dit zal nader worden besproken met de RvS.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.