20/09/1627, 3

20/09/1627, 3

3 De volgende personen is de uitvoer van dieren toegestaan tegen Bosch' licent volgens de hoogste lijst voor paarden: Jacob Theunissen, Willem Janssen, Willem Schalcken met zijn schoonzoon ieder twee jonge hoornbeesten naar Eethen in het Land van Heusden; Balten Aertsen en Cornelis Wal ieder twee merries naar Prinsenland; Cornelis Wouters twee en de jonge meester één merrie naar Gastel; Claes Vincken twee merries naar De Heen buiten Steenbergen; Jasper Jaspers twee merries naar Hoeven en tevens twee merries naar Wouw; Matthijs Block één merrie naar de Noordgeest onder de poorterij van Bergen op Zoom.