21/09/1627, 1

21/09/1627, 1

1 1 Conform de resolutie van gisteren is de RvS ter vergadering de genoemde kwestie aangaande de geschillen tussen Frankrijk en Engeland voorgelegd. De Raad krijgt de proposities van de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland en de brieven van de Franse en Engelse koningen aan HHM en moet hierover morgen advies uitbrengen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.