22/09/1627, 3

22/09/1627, 3

3 Z.Exc. schrijft in het leger bij Groenlo d.d. 18 sept. tevreden te zijn met de resolutie van 15 sept, volgens welke besloten is dat de konvooischepen hun konvooi tegen elke aanvaller dienen te verdedigen.