22/09/1627, 4

22/09/1627, 4

4 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 24 aug. wegens het houden van een fiscaal op de kust van Vlaanderen. Haar provoosten zijn ongeschikt voor de werkzaamheden waarvoor de luitenant-admiraal een fiscaal nodig heeft.
HHM blijven bij de resolutie van 24 aug. het land niet met nieuwe traktementen te belasten.