22/09/1627, 5

22/09/1627, 5

5 De bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam verzoeken d.d. Amsterdam 16 sept. de negentiende persoon te committeren voor de vergadering van de Heren Negentien op 1 oktober.
HHM committeren Feith en Schagen hiertoe.