22/09/1627, 8

22/09/1627, 8

8 De Admiraliteit van Zeeland vraagt om een besluit op haar advies van 30 juli wegens de verdeling van de confiscaties.
HHM stellen een beslissing uit omdat van de andere Admiraliteiten nog geen advies is binnengekomen.