22/09/1627, 9

22/09/1627, 9

9 Bericht wordt dat Carleton verzoekt de te houden conferentie tussen de Nederlandse kooplieden en de Merchant Adventurers [inzake de tarra] te laten bijwonen door enkele gedeputeerden van HHM en hemzelf.
HHM nemen nog geen besluit.