23/09/1627, 1

23/09/1627, 1

1 1 De RvS adviseert over de geschillen tussen Frankrijk en Engeland slechts te kunnen concluderen dat de bezending naar de Franse en Engelse koningen nodig en nuttig is. Dit zowel vanwege de bescherming van de handel op Frankrijk en Engeland als vanwege het behoud van de bestaande de subsidies en vriendschap. De moeilijkheid betreft het instrueren van de ambassade om de neutraliteit te behouden. Dit dient uitgebreid te worden besproken met Z.Exc.
HHM stellen deze zaak uit tot morgen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.