23/09/1627, 3

23/09/1627, 3

3 HHM nemen geen besluit op de brief van Carl van Cracou d.d. 8 sept. en die van Jasper Lieffhebber van gelijke datum.