23/09/1627, 8

23/09/1627, 8

8 Jan Cornelissen Loots, burgemeester van Enkhuizen, bericht ter vergadering dat een van de Franse schepen ligt bij Texel op de koopvaardersrede; het tweede schip De Coninginne ligt in de Vlieter, en het derde schip, Den Coninck, ligt met drie schepen waarmee enig volk is overgebracht nog te Enkhuizen. Daarnaast zijn in Amsterdam nog twee schepen van driehonderd last gekocht en ook twee te Enkhuizen van respectievelijk honderd en honderdvijftig last, waarop nu de masten worden geplaatst. De schepen zijn dus nog niet klaar, alhoewel bijna gereed om uit te varen.
Wegens de declaratie van Loots voor twee reizen van 94 gld. 14 st. wordt opdracht tot betaling gegeven.