23/09/1627, 2

23/09/1627, 2

2 Aangaande het gisteren gedane verzoek van Carleton staan HHM niet toe om ambassadeurs bij de te houden conferentie uit te nodigen. Zijn verzoek om bij de conferentie over de tarra aanwezig te mogen zijn wordt dan ook afgewezen. Indien de conferentie echter in Holland zal plaatsvinden, wordt dit hier gemeld en worden enkele gedeputeerden afgevaardigd naar de verdere besprekingen.