23/09/1627, 5

23/09/1627, 5

5 Enkele gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam verschijnen ter vergadering en dringen opnieuw aan op subsidiƫring. Zij begroten de achterstand van de binnenlandse schepen op 70.000 gld.
HHM stellen een besluit uit.
De gedeputeerden berichten tevens dat raadsheer Muilwijck zijn procedures tegen Glaude Rota, hun voormalige commies op het comptoir van de ontvanger, voortzet omdat hij in opdracht van de Admiraliteit het konvooigeld naar de algemene standaard en niet conform het plakkaat heeft uitgegeven.
HHM verzoeken de heren van Holland te regelen dat de procedures worden gestopt.