23/09/1627, 6

23/09/1627, 6

6 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 20 sept. ter aanbeveling van David Janckingh om namens HHM als commies over de schepen in Edinburgh te resideren en te bewerkstelligen dat de oorlogsschepen niet te lang in de haven blijven liggen. Janckingh dient tevens van krediet en alle andere benodigdheden als commies te zijn voorzien.
HHM gaan hiermee niet akkoord.