25/09/1627, 3

25/09/1627, 3

3 Wegens nominatie van Holland is commissie verleend voor Paulus van der Nieustadt, oud-burgemeester van Brielle, als raad ter Admiraliteit te Rotterdam . Hij heeft de eed afgelegd.