25/09/1627, 14

25/09/1627, 14

14 Op verzoek van de heer van Ameland zullen diens onderdanen per brief worden gemaand zich te gedragen naar de gemaakte akkoorden en verdragen.